Torrelavega - chez les carmelites dans leur couvent St Luc et St Ferdinand

„Life Mobile” wiozący Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej wyruszył z Santander i skierował się na drogę do Torrelavega, przemysłowego miasta w kierunku południowo – zachodnim. Przejechał centalnymi ulicami tego miasta, aby wszyscy mieszkańcy mogli ujrzeć i powitać Matkę Bożą, a następnie skierował się do kontemplacyjnego zakonu karmelitanek św. Łukasza i św. Ferdynanda.

Cała wspólnota sióstr klauzurowych w odświętnych strojach wyszła i oczekiwała na przyjazd Matki Bożej Częstochowskiej, aby Ją jak najbardziej uroczyście powitać.  Dzwony ich klasztornego kościoła głośno obwieszczały wszystkim Jej radosne przybycie.

Siostry wniosły Ikonę do swojej kaplicy, gdzie Nasza Pani Częstochowska byłą przez nie nieustannie adorowana przez całą noc i cały następujący dzień. Po pożegnaniu siostry karmelitanki powiedziały, że obecność Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która odwiedziła ich klasztor, była dla nich bardzo głębokim i ważnym przeżyciem.

W dniu 20 grudnia przybyli liderzy ruchu obrony życia z kolejnego regionu Hiszpanii - Asturii, aby przejąć opiekę nad Ikoną Matki Bożej i zaprosić Ją do siebie.